Cinsel Kimliğin Gelişimini Etileyen Faktörler

Cinsel Kimlik

 • Bireyin kendi bedenini ve benliğini belli bir cinsiyet içinde algılayışı, kabullenişidir. Yani kişinin kendini erkek, kız, cinsiyetsiz ya da her iki cinsiyetli olarak algılamasıdır. 
 • Cinsel kimlik gelişimi, doğumla başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden bir süreçtir. 
 • Bireyin kendi bedenini ve benliğini belli bir cinsiyet içinde algılayışı, kabullenişidir. Yani kişinin kendini erkek, kız, cinsiyetsiz ya da her iki cinsiyetli olarak algılamasıdır. 
 • Cinsel kimlik gelişimi, doğumla başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden bir süreçtir.

Cinsel kimlik bozukluğu

Çocuk, ergen ya da yetişkinde görülebilir
Cinsel kimlik bozukluğu (CKB) tanısı almış kişiler;karşı cinsin özelliklerini taşıdıklarına veya karşı cinste olmaları gerektiğine inanırlar. 

Cinsel Kimlik Belirleyicileri

 • Çekirdek cinsel kimlik çocukluğun ilk bir buçuk, iki yılında,
 • Genel olarak cinsel kimlik ise çocukluğun ilk dört yılında yerleşmektedir. 
 • Bu yaştan sonra cinsel kimlikte değişme çok güç, belki de olanaksızdır.
 • Cinsel kimliğin gelişmesinde yaşamın ilk yıllarındaki deneyimlerin etkisi büyüktür.
 • Çocukluk çağındaki öğrenmeler, ilk ilişkiler ve özdeşimler cinsel kimliğin gelişmesini etkiler; ona biçim verir.
 • Bireyin ilk sevgi nesnesi annesidir. 
 • Cinsel ya da cinsel olmayan ilk olumlu, doyurucu ilişkiler anne, daha sonra baba ve kardeşlerle olan ilişkilerdir.


Cinsel yönelimi belirleyenlerin önemli bir bölümü doğum öncesi belirlenmiştir ,
 • Biyolojik yatkınlıklar, 
 • Cinsel organlar, 
 • Genetik yapı, 
 • Hormonlar, 
 • Doğumla getirilen özellikler cinsel yönelimin tek belirleyicisi değildir. 
 • Bunun çok önemli kanıtlarından biri tek yumurta ikizlerinin daima aynı cinsel yönelime sahip olmamasıdır. 

 • Bu ilişkilerde sürekli ağır bozukluklar yoksa yetişen çocuğun ilerde olumlu sevgi ilişkileri kurma olasılığı yüksektir.
 • Uygun özdeşim örneklerinin bulunuşu ya da bulunmayışı, cinsel kimliğin gelişmesinde en önemli etkenlerden biridir. 
 • Erkek çocuğun baba ya da baba yerinde olan bir erkek; kız çocuğun anne ya da anne yerine geçen bir kadın ile özdeşim yapma olanağı bulunması;
 • Erkek çocuğun babayı, kız çocuğun anneyi benimsemesi; onun özelliklerini benliğine sindirmesi sağlıklı cinsel kimlik gelişimi için zorunludur.
 • Bir çok cinsel korkular, saplantılar, sapmalar bu özdeşimin yapılamayışından kaynaklanır. 
 • Aile içinde ve toplumda karşı tutumlar cinsel kimlik gelişimini etkileyebilir. 
 • İleri derecede suçlamalar, 
 • Ağır günah duygusu 
 • Suçüstü yakalanma endişeleri,
 • Ana- babanın çocuğun gelişmekte olan cinsel organlarıyla fazla ilgilenmeleri,
 • Aşırı denetleme,
 • Ergenlik öncesi  ve sonrası çağda bir miktar gizliliğin tanınmaması,
 • Yanlış bilgi verme; cinsel korkular ve çekingenliklerle yüklü cinsel kimlik gelişiminin ters yönde etkilenmesine yol açabilir.


Yorumlar