Narsist Ebeveyn ve Çocukları


 Narsist Ebeveyn

En zararlı ebeveyn tipi olarak görülen tiptir. Narsist ebevenyler kendilerini mükemmel ebeveyn olarak görürler ve çocuklarını yetişkin bile olsalar hala gölgelerinde tutmak isteyerek yaptıkları  herşeyin iyi olduğunu aşılamaya çalışırlar. Onlara göre ebevenye karşı geliştirilen bir tutum aileye ihanet olarak algılanır ve 'neden bu kadar şansızım senin gibi bir çocuğa sahibim' gibi söylemlerde bulunurlar fakat hiç bir zaman kendi hataları yüzünden çocukların o davranışı sergilemiş olma düşüncesini akıllarına bile getirmezler.

Sınır ve mahremiyet tanınmayan bu ailelerde çocuklarının özeli olamaz, odanın kapısı kapanamaz. Hiç bitmeyen bir kıyaslama vardır ve bu tarz ebeveynleri olan çocuklar genellikle birbirlerine yakın olmazlar çünkü sürekli birbirleri ile karşılaştırılırlar. En önemlisi de çocuk için bir süre sonra bu tutumlar normal gelmeye başlar ve o da narsist bir ebeveyn olma yolunda ilerler. 

Belki sizde narsist bir ebeveyne sahip olarak büyümüş ama bunun farkında olmayabilirsiniz. Bazı durumlarda biz baba ile oğul veya anne ile kız anlaşamz diyebiliriz. Ama belki de altında yatan sebep ebeveynin narsist olmasından ötürü kendine rakip gördüğü hemcins çocuğunu manipüle ederek krallığını sürdürmeye çalışması olarak da görülebilir. 


Yorumlar